3Д Асистент за набирания

Описание:Професионален тренажор за набирания с 120 вида захвати.Радвижени ръкохватки в 5 позиции на широчина до 1м. и регулируем ъгъл до 180 градуса.Странични поставки за прибиране на хватките.Има и две халки на различна височина на които могат да се закачат ТРХ ленти, еластични ластици,боксова круша и др. Специални хватки и въжета за катеречи и гимнастици,Уреда натоварва изключително следните мускулни групи: гръб, рамена, бицепс,предмишница,китка,пръсти който са най-важните за много силови спортове като например канадска борба, кросфит, бокс, мма, борба, гимнастика, скално катерене,акробатика и др.

Комплекта включва:

- Основа за стена с 5бр. отвори и 8бр. шпилки с болтове - плазмено изрязан масивен лист ламарина с дебелина 6мм и прахово нанесена боя

- Изнесено рамо двойно с 8 отвора, по 3бр. поставки от двете страни за свободните ръкохватки и 4бр.отвори с 2бр.  болтове и гайки в предната част за закрепване на профила с ръкохватките.

- Дебелостенен квадратен профил 50мм дължина 1м. с 10бр. отвори за позициониране на ръкохватките.

- 7 вида ръкохватки с двойно и огледално приложение за общо 120вида захвати /5 позиции по широчина,5 позиции до 180 градуса/

 - 2бр. Двустранна ръкохватка с палец за пръсти регулируема до 180градуса и полухълка с огледално приложение регулируема по широчина до 1м.

 - 2бр. Двустранна ръкохватка с права дръжка и топка в края регулируема до 180градуса и дебело въже с множество приложения регулируемо по широчина до 1м. .

 - 2бр. Двустранна ръкохватка с въртящи прави дръжки за пръсти и предмишница регулируема до 180градуса и хватки за катерене регулируеми по широчина до 1м.

Много важно: Уреда е  УНИКАТ и няма аналог на пазара!!!

 

Description: Professional training simulator with 120 types of grips. Moved handles in 5 positions up to 1 m wide. and adjustable angle up to 180 degrees. Side stands for retracting the grips. There are also two rings at different heights on which TRX straps, elastic bands, punching bag, etc. can be hung. Special grips and ropes for climbers and gymnasts. The exercise machine loads the following muscle groups: back, shoulders, biceps, forearm, wrist, fingers, which are the most important for many power sports such as armwrestling, crossfit, boxing, mma, wrestling, gymnastics, rock climbing, acrobatics, etc.

The set includes:

- Wall base with 5 pcs. open and 8 pcs. studs with bolts - plasma cut solid sheet metal with a thickness of 6 mm and powder coated paint

- Extended shoulder double with 8 holes, 3 pcs. stands on both sides for the free handles and 4 pcs. holes with 2 pcs. bolts and nuts in the front for fastening the profile with the handles.

- Thick-walled square profile 50 mm, length 1 m. with 10 pcs. handle positioning holes.

- 7 types of handles with double and mirror application for a total of 120 types of grips / 5 positions in width, 5 positions up to 180 degrees /

- 2 pcs. Double-sided handle with thumb for adjustable up to 180 degrees and half-ring with mirror application adjustable in width up to 1 m.

- 2 pcs. Double-sided handle with straight handle and ball at the end adjustable up to 180 degrees and thick rope with many applications adjustable in width up to 1 m. .

- 2 pcs. Double-sided handle with rotating straight handles for fingers and forearm adjustable up to 180 degrees and climbing grips adjustable in width up to 1 m.

Very important: 3D pull up assistant is UNIQUE without analogue on the market !!!

 

 

 

0,00 лв.
Подобни продукти