Ръкохватка пронация - Pronation chain handle

Описание:

Специализирана ръкохватка за тренировка по кандска борба , по специално за пронация на китката. Изработена е от неръждаема стомана и стоманена верига издържаща високо натоварване.Възможност за поставяне на гумен грипер за по-дебел захват.

Размери:

Неръждаема дръжка с накатка за по добър захват Ф28 16,5см.

Неръждаема гривна Ф16,7 дебелина 2мм 7см. широка

Верига с обща дължина с карабината 60см

Държач карабина неръждавайка 6,5 на 2см. с отвор 10мм

Карабина хромирана 8см.

Промо цена: 150.00лв.

 

Description:

Specialized handle for arm wrestling training, especially for pronation of the wrist. It is made of stainless steel and steel chain for high load. Possibility to place a rubber gripper for a thicker grip.

Dimensions:

Stainless steel handle with knurl for better grip Ф28 16.5 cm.

Stainless steel bracelet Ф16.7, thickness 2 mm, 7 cm. wide

Chain with a total length of 60 cm

Stainless steel carbine holder 6.5 by 2 cm. with a hole of 10 mm

Carbine chrome 8 cm.

Price: 77 euro.

150,00 лв. 220,00 лв.
Подобни продукти