Раздвижена ръкохватка с заключващ механизъм - Movable handle with locking mechanism

Описание: Специализирана раздвижена ръкохватка с три позиции на съпротивление и заключващ механизъм.

- Раздвижената ръкохватка, обхваща по–голям диапазон на движение и съответно пълно натоварва върха , всички пръсти и цялата китка.

-На ръкохватката могат да се поставят цилиндър, конус,ексцентрична дръжка или цяла ръка които могат да се закупят отделно.

-Три различни ъгъла на съпротивление /В зависимост на коя дупка е закачена карабината натоварва различно пръстите/ 

-Заключващ механизъм  /Благодарение на винта за заключване ръкохватката може да се превърне бързо от обикновенна до раздвижена/

Комплекта включва:

Раздвижена рамка от лазерно изрязани шини свързани помежду си с болтове 8мм.

1бр. върток за заключване

1бр. върток за смяна на дръжките

Размери:

Дебелина на шина 8мм

Дължина 37см.

Широчина 21см

Тегло 1,5кг.

 

The set includes:

- Moved for a greater range of motion of the wrist and full tension from the tip to all fingers

- A cylinder, cone, eccentric handle or arm can be placed on the handle, which can be purchased separately.

-Three different angles of resistance / Depending on which hole is attached the carbine loads the fingers differently /

-Locking mechanism / Thanks to the locking screw, the handle can be quickly changed from ordinary to moving /

Movable frame of laser-cut rails connected to each other with 8 mm bolts.

Lock swivel

Swivel to change the handles

Dimensions:

Thickness of the rail 8 mm

Length 37 cm.

Width 21 cm

Weight 1,5kg.

Price: 68 euro.

 

130,00 лв. 190,00 лв.
Подобни продукти