Раздвижен скрипец с двойно дърпане - Moving pulley with double pull

Описание: Раздвижен професионален скрипец с двойно дърпане.Вертикално регулиране на съпротивлението от 20см. до 2м. височина.Странични стойки за допълнителни тежести, странични закачалки за прибиране на ръкохватките. Уреда може да се използва както за тренировка на всички мускулни групи, така и за специализирана тренировка по канадска борба с ръзлични позиции на съпротивление и различни ъгли на натоварване на сухожилията.

Предимства на дърпане в две точки на съпротивление:

- позволява допълнителен обхват на движенията до крайна точка на натоварване на мускул и сухожилие

- с двойно дърпане се постигат два режима на натоварване с малки и много големи тежести

-  допринася за по плътен захват при всяко упражнение

 Всичко това допринася за по-пълноценна и качествена тренировка.Уреда се сглобява и се транспортира лесно, подходящ е както за фитнес зали и спортни клубове така и за домашно ползване.

Комплекта включва:

- Основа с 2бр. макари и 2бр. пружини за поемане на тежеста - лазерно изрязана ламарина с дебелина 6мм и прахово нанесена боя

- Крака прахово боядисани с пвц тапи и крепежи за тях.

- Дебелостенен централен квадратен профил с дължина 2м. с отвори за стойки за тежести и закачалки за ръкохватки. 

- Неръждаеми квадратни порфили за движение на макарите за тежести и макарите за регулиране позицията на     съпротивлението.

 - Двойна конзола лазерно изрязана с скрити ролки.  

 - Регулиращ механизъм с ръкохватка и чоп за регулиране на позицията.

 - Централен двоен неръждаем шиш за свободни тежести и двойна ролкова система на задвижване.

 - 4бр. неръждаеми стойки за тежести с полиамидни стопери.

 - 4бр. Закачалки за ръкохватки прахово боядисани.

 - 1бр. стоманено въже с пвц покритие за дълготрайна експлоатация.

Много важно: Уреда е  УНИКАТ и няма аналог на пазара!!!

 

Description: Movable professional pulley with double pull. Vertical adjustment of the resistance of 20 cm. up to 2m. height. Side stands for extra weights, side hangers for folding the handles. The device can be used for training of all muscle groups, as well as for specialized training in Canadian wrestling with different positions of resistance and different angles of load on the tendons.

Advantages of pulling at two points of resistance:

- allows additional range of motion to the end point of muscle and tendon loading

- with double pulling two load modes with small and very large weights are achieved

- contributes to a tighter grip with each exercise

 All this contributes to a more complete and quality training. The device is easy to assemble and transport, it is suitable for gyms and sports clubs as well as for home use.

The set includes:

- Base with 2 pcs. reels and 2 pcs. weight bearing springs - laser cut sheet metal with a thickness of 6 mm and powder coated paint

- Legs powder coated with PVC plugs and fasteners for them.

- Thick-walled central square profile with a length of 2 m. with openings for weight stands and handle hangers.

- Stainless square portfolios for movement of weight reels and reels for adjusting the position of resistance.

 - Double bracket laser cut with hidden rollers.

 - Adjusting mechanism with handle and chop for position adjustment.

 - Central double stainless steel skewer for free weights and double roller drive system.

 - 4 pcs. stainless weight stands with polyamide stoppers.

 - 4 pcs. Powder-coated handle hangers.

 - 1 piece. steel rope with PVC coating for long-term use.

Very important: The PULLEY is UNIQUE and has no analogue on the market !!!

 

0,00 лв.
Базова цена:0,00 лв.
Подобни продукти