Платформа с повдигащ механизъм - Armwrestling platform with lifting

Описание:Професионална платформа (от две части) за маса за канадска борба.Масата се фиксира върху платформата посредством 4 болта с 4 шайби вкл. в комплекта и ключ шестограм за тях също в комплекта .По този начин се осигурява по-голяма стабилност и равнина на масата с което се избягва клатене и повдигане на масата по време на борба.Това е доста неприятно и неудобно както при тренировка така и при състезание. Двете части на платформата имат меки подложки в краищата от долна страна за по добро сцепление и зъщита на пода.

Материал: Основа масивен профил желязо цвят черен мат.Стъпало от алуминиева рифелова ламарина.Двойно повдигащ механизъм с 4бр. дръжки. Повдигането на платформата е лесно и удобно и става за секунди.

 Размери:

Широчина 84,5см.

Дължина 100см

Дебелина 60мм

Тегло 74кг.

 

Description: Professional platform (two parts) for armwrestling table. The table is fixed on the platform by means of 4 bolts with 4 washers incl. in the set and a hex key for them also in the set. In this way greater stability and flatness of the table is ensured, which avoids shaking and lifting the table during the fight. competition. The platform has soft pads at the ends on the underside for better traction and protection of the floor.

Material: Base solid profile iron color black matt., Stainless steel corrugated sheet. Double lifting mechanism with 4 pcs. handles. Lifting the platform is easy and convenient and takes seconds.

Dimensions:

Width 84.5cm

Length 100cm

Thickness 60mm

Weight 74kg

Price 1025 euro

2 000,00 лв.
Подобни продукти