ЗА НАС - ABOUT AS

„ИЛЧЕВ СПОРТ“ ЕООД е основана през 2019г. с основна дейност: Търговия със спортни уреди и аксесоари. Професионално оборудване за спорта канадска борба.                                                                                                                       

КАНАДСКАТА БОРБА като сравнително млад спорт има нужда от разнообразни тренировъчни похвати и съответно съоръжения за практикуването им. Нашата мисия е да предлагаме качествени асортименти в областта на спорта и по специално канадската борба с индивидуален подход към всеки стил и техника.                                                                                                

ФИРМАТА е създадена и се стреми да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се интерес към нашия спорт, както в България така и в чужбина.                                                                                                                                    

АМБИЦИИТЕ ни са: от млада фирма със способен екип да се наложим, като една от водещите фирми в областта си, залагайки на новаторско мислене ,качествено изпълнение в дадения срок и конкурентни цени.   

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ АРТИКУЛИ В КАТАЛОГА!

НАДЯВАМЕ СЕ ДА ВИ ЗАИНТРИГУВАМЕ! АКО ИМАТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЪПРОСИ , МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ С НАС И НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ПО НАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДА ОТКЛИКНЕМ НА ЖЕЛАНИЯТА И ПОТРЕБНОСТИ ВИ.СЪЩО ТАКА ПРИЕМАМЕ И СЪВЕТИ С ЦЕЛ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАШИТЕ ИДЕИ!  

                БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!              

 

ILCHEV SPORT LTD was founded in 2019. with main activity: Trade in sports equipment and accessories. Professional armwrestling equipment.                                                                                                                                                         

ARMWRESTLING as a relatively young sport needs a variety of training techniques and equipment for their practice. Our mission is to offer quality asortiments in the sport's field and especially in the armwrestling with an individual approach to each style and technique.

The COMPANY was established and strives to meet all the higher requirements for the growing interests in our sport, both in Bulgaria and abroad.                                                                                                                                                                             

Our AMBITIONS are: from a young company with a capable team to establish ourselves as one of the leading companies in its field, relying on innovative thinking, quality performance on time and competitive prices.

VIEW OUR PRODUCTS IN THE CATALOG!

WE HOPE YOU WILL BE INTERESTED! IF YOU HAVE SUGGESTIONS AND QUESTIONS, PLEASE CONTACT US AND WE WILL DO EVERYTHING TO ANSWER YOUR WISHES AND NEEDS. 

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Категория пустая.